Mercur Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Logo
<< Tüm yazıları görüntüle Güvenlikte sonuç odaklı performası önemsiyoruz.

Güvenlik;  insanın  temel  ihtiyaçları  arasında  yer  alıyor. Nasıl  insanlar  için  temel  bir  ihtiyaç  ise,  şirketler  ve  tüzel  kişilikler içinde  aynı  derecede  temel  bir  kavramdır.  Şirketler;  çalışanlarını, mal varlıklarını, kurumsal imajlarını güvenlik kavramının üzerine inşa edebilirler. Sadece inşa etmek yetmeyebilir, aynı şekilde sürdürülebilir olması  amaçlanır.  Bu  sayede  şirketler,  faaliyetlerini  uzunca  yıllar yürütebilirler.  Biz,  Şirket  olarak  güvenlik  hizmetinde  daha  çok sonuç  odaklı  performansları  önemsiyoruz.  Sanırım  bu  da  şirket kültürü  ile  doğrudan  alakalı...  Hizmet  aldığımız  güvenlik  şirketinin güçlü  ve  uzman  yanını  mutlaka  görmek  istiyoruz.  Aynı  zamanda, bilginin  ve  tecrübenin  davranışlara  ve  uygulamalara  profesyonel şekilde yansıdığını da görmek istiyoruz. Biz bir FMCG şirketi olarak olarak sektör lideriyiz. Bu, zamanla bizim tüm tedarikçilerimizde  de  aradığımız  bir  özellik  haline  geldi.  Güvenlik sektörünün saygın firmaları arasında, kapsamlı bir ihale düzenledik. İhalemize katılanlar  arasından  bazı  uygulamaları  ile  ayrışan şirketler oldu.  Yapısı gereği    şirketimiz    yaygın    bir    halde    faaliyet    göstermektedir. Hizmet alacağımız şirketin de  yönetsel  ve  operasyonel  anlamdaki  Bölge  yapılanması ihtiyaçlarımıza  karşılık  gelmeliydi.  Yaygın  hizmet  verebilme  özelliği başvuran Güvenlik Şirketleri açısından ayrışmanın önemli bir unsuru oldu.

Sektörde    hizmet    veren    Güvenlik    şirketleri    5188    Güvenlik Kanunu’ndan    kaynaklanan    zorunluluklar    çerçevesinde    hemen hemen  aynı  hizmetleri  veriyorlar.  Uygulamalar  nerede  ise  standart hale  gelmiş  durumda.  Birçok  uygulama  yaygın  halde  tüm  şirketler tarafından  kullanılıyor.  İyi  veya  kötü  şirket  ayrımından  ziyade  bize ve  yapımıza  en  iyi  uyumu  sağlayan  şirket  ile  çalışmayı  daha  akılcı buluyoruz.   Bu   noktada diğerlerinden   farklı olarak tercihimizdeki  en büyük  unsur  teknolojiyi  en  etkin  şekilde  kullanan  Smart-M  ile  bizi tanıştırması oldu. “Smart-M güvenlik sektöründe devrim sayılabilecek bir uygulama” Smart-M   uygulamaları veya digital devriye kayıt ve raporlama uygulamaları  son   dönemde  güvenlik   sektörüne yapılan en   önemli   katkıdır. 

PDA   üzerinden yapılan    uygulamalar    değişik    sektörlerde    değişik    amaçlar    için kullanılıyor. Böyle bir yazılımın güvenlik için anlamını ancak güvenlik işini   tanıyanlar   anlayabilirler.   Devriye   ölçme   ve   değerlendirme yöntemleri   ile   sadece   devriyenin   yapılıp   yapılmadığını   veya   o devriyede  herhangi  bir  olumsuzluk  tespit  edilip  edilmediğini,  en fazla devriye bittikten sonra bir raporlama isterseniz (ki birçok şirket pratiğinde   böyle   bir   uygulama   bulunmamakta)   görme   şansınız olabilir. Smart-M sayesinde bize devriyenin zamanı ve tüm tespitler anında  raporlanıyor.  Ayrıca  Smart-M  üzerinde  devriye  esnasında güvenlik  görevlisi  için  atadığınız  görevlerin  yapılıp  yapılmadığından emin olabiliyorsunuz. Bu sayede daha kaliteli ve verimli bir devriye hizmeti almış oluyorsunuz. Aslında   sayfalar   dolusu   anlatılabilecek   faydaları   bir   yana,   bu neredeyse güvenlik sektöründe devrim sayılabilecek bir uygulamadır diye   düşünüyorum.   Biz   Smart   teknolojisini   tüm   birimlerimizde efektif olarak kullanıyoruz. Standartlarımız dışına çıkan uygulamaları merkezi   olarak   da   kontrol   edebilmek   ve   eş   zamanlı   olarak   da müdahale    etmek    gibi    faydaları    mevcut.    Teknolojinin    bütün unsurlarının  yardımcı  eleman  olarak  kullanılması  elbette  bir  bütün olarak   güvenlik   hizmetlerinin   kalitesini   de   artırıyor.   Ama   her sektörde olduğu gibi değişmez unsur insandır. Teknoloji, onu doğru uygulayabilen   ve   sonuçları   doğru   değerlendirebilen   insanların elinde  sisteme  değer  katabilir.  Göreceli olarak sektörde  yeni  olan bu  uygulamalar  zamanla  daha  etkin  olarak  kullanılabilecektir  diye düşünüyorum. Yetişmiş eleman ve müşteri ile senkronizasyon halen teknolojik sistemlerin gelişme fırsat alanları olarak bekliyor.”

 

- Kaan BAL

CCI (Coca Cola International)

Coca Cola Regional Corporate Affairs Director 

Güvenlikte sonuç odaklı performası önemsiyoruz.
location on map

İLETİŞİM

A. Ayrancı Mh. Tezel Sokak No.2/1 Çankaya Ankara T. +90 542 339 37 72 T. +90 312 468 84 15 E. [email protected] E. [email protected] W. wwww.mercurgroup.com
facebook logo twitter logo linkedin logo instagram logo